icon

Cystic Fibrosis

Early treatment in CF causes an improvement in the quality and life expectancy of patients.

El coneixement integral de la malaltia, permet als fisioterapeutes de FISIOreact donar un tractament complert en totes les àrees a on el malalt de FQ pugui necessitar-ho (nutrició, antibioteràpia i fisioteràpia).

Working with FISIOreact will allow families:

• Accedir a fisioterapeutes especialitzats en la malaltia i coneixement en els altres pilars fonamentals d’aquesta.

• Establir relació continua fisioterapeuta-pacient.

• La rehabilitació a domicili permetrà al nadó estar en un entorn conegut, i evitar l’intercanvi de patògens amb altres malalts de FQ.

Physiotherapists of FISIOreact will help the patient with:

• Exercicis de fisioteràpia respiratòria

• Ajuda en el tractament amb aerosols

• Explicació d’exercicis per a la millora de la capacitat pulmonar

FISIOreact accompanies the patients affected by CF and adapts to the needs of each patient according to their age. Physiotherapists also have a close relationship with the prescribing doctor following the treatment guidelines that the doctor dictates:

• Nadó: s’assesorarà i es farà costat a les famílies des d’etapes inicials de la malaltia tot introduïnt-les en la dinàmica de la fisioteràpia que és tant positiva en la millora de l’infant i contenció de la malaltia. Es començarà el tractament precoç amb el nadó i s’acompanyarà a les famílies en el procés de conèixer i adaptar-se a la malaltia, tot intentant que els nadons tinguin experiències positives amb la fisioteràpia.

• Infant: s’oferirà un servei d’acompanyament en la primera etapa de la malaltia en edat infantil, ajudant l’infant a que visqui amb positivitat la fisioteràpia i pugui

Be able to be disciplined in physiotherapy treatments; Hopefully, families will be guided in the growth of their child.

• Adolescent: s’oferirà un servei flexible per les necessitats del malalt de FQ en edat adolescent, especialment actiu en el seu entorn social (escola, activitats extraescolars, amistats) adaptant-nos a les seves tasques i activitats de la vida diària per tal de que rebre la fisioteràpia sigui el més fàcil, senzill i còmode per a aquests malalts.

To request physiotherapy for patients with CF it will be necessary to write an email to info@fisioreact.com or call 691422765 in order to make the proposal most appropriate to the possible case.